Luôn luôn biết được người đang gọi bạn!

Danh bạ số với hơn 65 triệu số, mang đến thông tin tức thời về người đang gọi cho bạn. Tự động lọc cuộc gọi và tin nhắn rác.

Tự động cập nhật danh bạ sang chuẩn 10 số mới

Aido tự động cập nhật danh bạ và các cuộc gọi mới sang chuẩn 10 số theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Biết danh tính của số máy lạ đang gọi tới bạn

Aido cho biết ai đang gọi hay nhắn tin cho bạn chỉ trong tích tắc: quảng cáo, tổng đài hoặc từ người lạ.

Cảnh báo cuộc gọi làm phiền và lọc tin nhắn rác

Aido cho bạn biết danh tính của cuộc gọi từ số lạ, và lọc tin nhắn rác giúp bạn. Aido liên tục thu thập danh sách các số sim rác, lừa đảo, quấy rối hay làm phiền khách hàng từ nhiều nguồn dữ liệu lớn.

Tìm kiếm người gọi dựa theo số điện thoại

Aido là danh bạ lớn nhất Việt Nam, với hơn 40 triệu số điện thoại liên tục cập nhật.